למה חוגגים את פורים דווקא באדר שני? למה לא חוגגים את פורים באדר א'?

התשובה מופיעה בספר התודעה שם כתוב:

"..ולמה עושין פורים באדר שני ולא מקדימין את המשתה לאדר הראשון? לפי ששנת הגזרה בימי המן, שנה מעוברת היתה ובאדר שני היתה; וגם כדי להסמיך גאולה לגאולה, גאולת אסתר לגאולת מצרים:" (ספר התודעה, פרק 17)

זאת אומרת ראשית הסיבה הפשוטה היא שבזמן שהיתה הגזרה בימי המן הרשע, אותה שנה היתה שנה מעוברת ופורים אכן חל אז באדר ב'. בשנה רגילה שאינה מעוברת – אדר ב' למעשה חל באדר א' או יותר נכון כלול באדר א' אבל בשנה מעוברת שישנם שני חודשי אדר – חל חג הפורים דווקא באדר ב' זכר לזמן האמיתי שבו היתה הגזרה. דבר נוסף הוא שמיכוון שרוצים לסמוך את פורים לפסח, רוצים לקרב את גאולת פורים לגאולת פסח, גאולת מצרים – אדר ב' סמוך לניסן ואילו אדר א' רחוק יותר ולכן חגים את הפורים דווקא באדר ב'.

 

No related content found.

השאר תגובה