החירש – סיפור בשם רבי ישראל בעל-שם-טוב

נכדו של הבעל-שם-טוב, רבי משה חיים אפרים, סיפר:

דבר זה שמעתי מפי זקני: מעשה במנגן שניגן בכינור במתיקות רבה כל-כך, עד שכל השומעים התחילו מרקדים, וכל מי שאוזנו שמעה את הקול נמשך אחר המחול. והנה בא חירש, שלא ידע כלום בנגינה, ומה שראה נראה לו כהשתוללות של מטורפים, בלי טעם ועניין.

תוכן רלוונטי:

  1. הדמעות

השאר תגובה