מנורת החסרונות – סיפור של רבי נחמן

מעשה באדם אחד שעזב את בית אביו ואת ארץ מולדתו ויצא למדינות רחוקות ללמוד שם חכמות ומלאכות. לאחר שנים חזר לארצו ולבית אביו. שאלו אביו: – מה אומנות למדת בני, בארצות הרחוקות? אמר לו הבן: – למדתי להתקין מנורה תלויה, שהיא מעשה אומנות נפלא. ואם הדבר טוב לפניך, אבי, כנס נא את כל בעלי האומנות הזאת היושבים…

קרא עוד

סיפור יציאת מצרים ב-5 דקות – סיפור לפסח, פסח

מאתר בית חב"ד: יורדים למצרים יעקב אבינו וילדיו יורדים למצרים כדי להיות קרובים ליוסף; יוסף היה משנה לפרעה מלך מצרים, ובחכמתו ושנינותו הציל את העם המצרי ואת העמים השכנים ממוות ברעב. יעקב ובניו מתיישבים בארץ גושן, גדלו ושֹגשֹגו. כל עוד יעקב ובניו היו בחיים, בני ישראל זכו לכבוד והערכה, אך לאחר פטירתו של יעקב "ויקם…

קרא עוד

סיפור לפרשת ויקרא

מאתר כיכר השבת: הרב מפאלטשוב היה איש חשוב מאוד. למדן גדול. חריף בדעותיו. ומאוד מוערך. צרה העיבה על חייו: עדין לא זכה להתברך בילדים. כשהגיע אל הרבי מקוז´ניץ ובכה לפניו. הבטיח לו הרבי כי אם ילך אל שומר היער, זאב וולף, ויבקש ממנו ברכה – יזכה לחבוק בן עוד השנה. בערב שבת, התקרב לביתו הבודד…

קרא עוד

ייסורים – סיפור חסידי

רבי שמלקי ואחיו רבי פנחס באו אל רבם המגיד ממזריץ' וביקשו שיבאר להם את המאמר: "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה". השיב המגיד: "לכו אל בית המדרש ושם תמצאו את האיש זושא כשהוא מעשן מקטרת. הוא יאמר לכם את פירושו!" מיד הלכו לבית-המדרש והציעו לפני רבי זושא את שאלתם. צחק ואמר :"…

קרא עוד