למה לא אוכלים ביום כיפור מבחינת פנימיות התורה?

מבחינת האדם ישנן לפחות שתי סיבות לאכילה: הזנת הגוף וכח ההרגל. כשאדם קם בבוקר ורגיל לאכול בשעה זו, הוא יאכל גם כי הוא רעב וצריך להזין את הגוף אבל גם כי הוא רגיל לאוכל באותה השעה. יתכן שביום מסויים הוא לא ממש רעב אבל "עכשיו זאת ארוחת בוקר". יש לדבר יתרונות וחסרונות אבל זה ניכר…

קרא עוד

ראש השנה – לחבר את בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר!

מובא בדברי רבינו הקדוש שישנן שתי בחינות: בחינת כסדר ובחינת שלא כסדר. בחינת כסדר קשורה לאדם, קשורה לחכמה ובחינת שלא כסדר קשורה לחוה, קשורה לספירת המלכות. הבעיה היא הניתוק בין חוה לאדם, הניתוק של המלכות מהחכמה. כשיש הפרדה, כשיש ניתוק – שם שורש הפורענות. המלכות אומרת – אנא אמלוך. אני אהיה המלך! ואז הכל מתחיל…

קרא עוד

ראש השנה – להמליך את המלך, מי המרכז של הכל? מי המרכז של כל מה שקורה פה? אני? או הוא?

זהו. זה עיקר העבודה בראש השנה. להמליך את המלך. להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. לבחור בטוב – לזכר שזה העניין. לצאת מהאני. הרבה אנשים מדברים על ביטול האני. אבל ביטול "למי"? למי ולמה אתה מתבטל? כשאתה מתבטל אתה צריך להתבטל למשהו אחרת אתה פשוט מחפש לפרוק גבולות. להתבטל זה להפך… זה לקבל גבולות. זה…

קרא עוד