הדמעות

רבי זושא בא פעם אחת בימי נדודיו אל העיר שבה דר אביו של הנער יעקב יצחק. בבית המדרש עמד כדרכו מאחורי התנור להתפלל, כשראשו עטוף כולו בטלית. פתאום הסב את ראשו והרים את הטלית ולא נסתכל בשום דבר אלא הציץ לתוך עיניו של הנער יעקב יצחק. מיד החזיר את ראשו אל התנור והיה מוסיף ומתפלל.…

קרא עוד

ייסורים – סיפור חסידי

רבי שמלקי ואחיו רבי פנחס באו אל רבם המגיד ממזריץ' וביקשו שיבאר להם את המאמר: "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה". השיב המגיד: "לכו אל בית המדרש ושם תמצאו את האיש זושא כשהוא מעשן מקטרת. הוא יאמר לכם את פירושו!" מיד הלכו לבית-המדרש והציעו לפני רבי זושא את שאלתם. צחק ואמר :"…

קרא עוד

התפילין, האתרוג והשמחה – סיפור חסידי לסוכות

יש סיפור מפורסם על בעל המאור עיניים, רבי נחום מצ'רנוביל, שירש את התפילין של הבעל שם טוב. צריך להבין מה זה אומר התפילין של הבעל שם טוב, הערך של זה לא נתפס! לקראת חג הסוכות הוא ראה שאין לו כסף לקנות אתרוג מהודר – והחליט למכור את התפילין היקרות והנדירות. הוא קנה אתרוג מאוד מהודר…

קרא עוד

החירש – סיפור בשם רבי ישראל בעל-שם-טוב

נכדו של הבעל-שם-טוב, רבי משה חיים אפרים, סיפר: דבר זה שמעתי מפי זקני: מעשה במנגן שניגן בכינור במתיקות רבה כל-כך, עד שכל השומעים התחילו מרקדים, וכל מי שאוזנו שמעה את הקול נמשך אחר המחול. והנה בא חירש, שלא ידע כלום בנגינה, ומה שראה נראה לו כהשתוללות של מטורפים, בלי טעם ועניין.

קרא עוד