לפרסם אלוקותו ולא לפחד מהמרירות

מה עניין פסח ויציאת מצרים? מה עושים עם המרירות והקושיות שבלב?

No related content found.


באותו עניין:


השאר תגובה