רבי נחמן מתקן הנשמות – חלק ב'

לתחילת המאמר: רבי נחמן מתקן הנשמות – חלק א'

מאוחר יותר סיפר לרבי נתן שלקראת סוף חייו הוא עמל וטורח הרבה על תיקון נשמות הנפטרים. הוא הסביר לו שהנשמות באות אליו לתיקונן. כשאדם נפטר זהו לא סוף המסלול. פעמים רבות הנשמה נתקעת כביכול וצריכה לעבור תיקונים שלא יכלה להשלים בעולם. אותה נשמה גם לא יכולה להתגשם כרגע בגוף והיא תקועה בין שמיים וארץ במדור שמכונה כף הקלע. הנשמה סובלת מאוד והצדיק יכול לעזור לה להשלים את תיקונה. ישנם עוד סוגים רבים של נשמות אותן תיקן רבי נחמן. על חלקן אמר שאלו נשמות שמעולם לא נתגלגלו בעולם. באומן היה לו הרבה מה לעשות, הרבה מה לתקן והוא רצה למות דווקא במקום שמתו בו כל כך הרבה נשמות על קידוש השם.

רבי נחמן התחיל לפגוש את נשמות המתים עוד כשהיה ילד צעיר. מסופר שהוא ביקש לראות מת והתגלה לו מת שהפחיד אותו מאוד. הוא התחיל לצרוח מפחד ובני משפחתו ניסו לפרוץ לחדר כששמעו את הצעקות, אבל הוא חסם את הדלת ברהיט עד שלבסוף בכל זאת הצליחו להכנס. מאוחר יותר סיפר שאותו מת היה רשע ולכן הפחיד אותו אבל גם זה נרגע לאחר שהתרגל לראות הרבה מתים שבאו לבקרו וחיפשו תיקון.

סיפור שנכתב בספר כוכבי אור מספר על אחד מגדולי תלמידיו – רבי שמואל יצחק מטשערין שהגיע לביתו של רבי נחמן עוד בתקופה ששהה בברסלב. בשעת לילה מאוחרת שמע אותו תלמיד מכיוון חדרו של רבי נחמן שאון עצום של אנשים ואמר שנשמע היה כאילו שהו בחדרו הקטנטן והצר מאות אלפי אנשים. אותו תלמיד נחרד כל כך מעוצמת הרעש עד שנפל על הריצפה ולא הצליח לקום מרב פחד עד ששכך הרעש. סיפור זה רומז לנו שוב על אותו עיסוק בתיקון נשמות נפטרים בו עסק במשך חייו.

ישנם גם סיפורים על רבי ישראל בעל שם טוב, מחולל תנועת החסידות וסבו של רבי נחמן, בהם תיקן נשמות ערטילאיות (נשמות ללא גוף) ועוד ידוע על חסידים צדיקים מראשית תנועת החסידות שעסקו בכך. אחד הסיפורים על המגיד ממזריטש תלמידו וממשיך דרכו של הבעל שם טוב מספר שפעם אחת התחבא בחדרו של הבעל שם טוב כדי לחזות בתיקון הנשמות וכשהבעל שם טוב התחיל בתיקונן, החדר התמלא באש ובדמויות בוערות ומפחידות. המגיד לא יכל לעצור בעצמו, התחיל לצרוח וניסה להמלט מהחדר. הבעל שם טוב תפס אותו ואמר – אם כבר הגעת עד לכאן, תשאר ואלמד אותך.

בהזדמנות אחרת סיפר רבי נחמן לרבי נתן שהרבה יותר קל עבורו לתקן את המתים מאשר את החיים. הוא הסביר שהחיים הם בעלי בחירה – מכיוון שהאמת אינה גלויה בעולם, האדם יכול לבחור בין טוב לרע, בין אמת לבין שקר – ואילו המתים שנמצאים בעולם האמת בו כח הנשמה וקיומה גלוי, מהם כבר נתבטלה הבחירה. הוא אמר שאדם חי שהוא בעל בחירה יכול להתעקש על הרע ולא להסכים להשתנות ואילו מי שנשמתו אינה מולבשת בגוף כבר לא יכול להתעקש על השקר. הוא סיפר שבאותו זמן וכח שהוא משקיע כדי לעזור ל"בעל בחירה אחד", הוא יכול לתקן אלפי ואולי אפילו עשרות אלפי נפטרים.

כוחו של רבי נחמן בתיקון הנשמות לא הסתיים אז עם פטירתו אלא ממשיך גם היום. רבים מהאנשים שפוקדים את הציון באומן מספרים על שינויים קיצוניים ופתאומיים בחייהם, הרגלים ובעיות שמלווים אותם מילדות שנעלמו לפתע ללא כל סיבה נראית לעין מלבד אותו ביקור בבית החיים הישן של אומן.

השאר תגובה