ראש השנה – ראש טוב, הכל טוב!

הכל בראש כמו שאומר הפתגם המפורסם. הכל מתחיל מהראש. אם הראש מסודר, אז הגוף מסודר. אם הראש לא… אז שאר הגוף סובל. איפה הראש שלנו?

רבי נחמן מספר שקיבל את ראש השנה שלו מתנה מהקב"ה – שראש השנה הוא העניין שלו. ראש השנה זה הזמן להמליך את המלך. רבי נחמן מסביר שזאת הנקודה – המלכת המלך! התיקון של כל התיקונים הוא להחזיר את המלכות לשורשה. להעלות את הדברים חזרה לשורש הרוחני שלהם. להבין מי המרכז פה – האם  אני המרכז, עם כל התאוות והרצונות המנותקים או אתה יתברך?

זאת עבודת הבירור שלנו במהלך השנה שמגיעה לשיאה או מתחילה כל פעם מחדש בראש השנה. זה הזמן של הבירור, הזמן של הזיכרון, של החזרה לנקודה הבסיסית, של התשובה מלשון לשוב. לשוב אלייך ריבונו של עולם. להמליך אותך שוב – בתקווה שאזכור יותר השנה בעזרת השם.

לזכור שאתה הוא המרכז. כשאתה המרכז הדברים מקבלים פרופורציה אחרת לגמרי. כשאתה המרכז הרצונות והשאיפות והבקשות שלי משתנות. כאתה המרכז זה לא אומר שאני הופך ללא חשוב או לחסר תכלית בעולם – להפך! כשאתה המרכז כל מה שאני עושה הופך למשמעותי בכך שאני מקשר ומדבק אותי אלייך ואל התכלית.

הכל נהיה גדלות. הכל נהיה מוחין דגדלות. כל הבקשות הקשורות להמלכה שלך, למלכות השם בעולם הן בקשות רחבות. הן לא קשורות לאני הקטן והנפרד שלי אלא הן קשורות אלייך יתברך ולבריאה שלך. אני חלק מהכל אבל אני לא המרכז של הכל. גם אם לפעמים אנחנו מרגישים ככה.

כותב רבי נחמן שראש השנה זה הזמן שלהחזיר את ה"לא כסדר" חזרה ל"סדר" – לחבר את המלכות חזרה לשורשה, וכך לבטל את התפיסה של "אנא אמלוך" – אני אמלוך. זאת תפיסת הנפרדות.

ראש השנה הזמן לעשות שוב סדר עדיפויות – מי מספר אחד? אתה יתברך. מה אני מבקש? להמליך אותך. אני רוצה לחשוב מחשבות טובות, אני רוצה לקשר אותי אל הטוב. ולכן באמת אמר גם רבי נחמן כמה חשוב להתפלל בראש השנה בקיבוץ הקדוש עם אנשי שלומנו – וכמה חשוב שתהיה אחווה ודבקות חברים.

שנזכה כולנו להתכלל ולהתאחד ונזכה לשנה טובה – שנה של טוב רוחני וגשמי. שנה של הסרת כל המחיצות המפרידות ביננו לבין אבינו שבשמיים. המפרידות ביננו לבין עצמנו ופנימיותנו. ביננו ובין חברינו, נשינו, ילדינו, הורינו, הבעלים שלנו וכל הסביבה. אמן כן יהי רצון.

שנה שנזכה לגאולה שלמה – גאולה פרטית וגאולה כללית ולהתגלות משיח צדקנו.

השאר תגובה