פרשת תולדות – עשו והשכל המנותק


Kosher Videos : video.yehudim.net

פרשת השבוע, פרשת תולדות. יעקב ועשו – תמימות ושלמות מול ניתוק ואכזריות. למה יצחק נטה לכיוון עשו? מה ראה חושים בן דן שהיה כבד שמיעה שלא ראה יצחק? לראות את הפשטות של הדברים.

השאר תגובה