פרשת ויצא – סולם יעקב, התעוררות מלמעלה והתעוררות מלמטה

השאר תגובה