פרשת בראשית – א-מ-ת, סוף תוך וראש!

בראשית ברא אלוקים… סופי תיבות א-מ-ת (בסדר שונה) כך כותב בעל הטורים ורבי נתן מפרש ומוסיף על זה שהאמת היא העיקר. היא הדבר הבסיסי והעיקרי. האמת היא הבריח התיכון שעובר בין אותיות הא"ב – מתחילים באלף, מסיימים בתף ובדרך? באמצע יש את המם. האמת חובקת ומחברת את כל האותיות.

על הפסוק מתהילים – ראש דברך אמת, מסביר המלב"ים שמדובר על "בראשית ברא אלוקים" – שהקדוש ברוך הוא מתחיל את התורה באמת בצורה ישירה וללא השהות. המלבי"ם מסביר שכשאדם אומר דברים אמיתיים, עדיין הוא הרבה פעמים ישתמש בהקדמות שיכולות להראות שני צדדים, אמת וגם שקר. הוא יכול לשאול קושיות עד שיגיע לבירור ולאמת. ואילו הקדוש ברוך – ראש דברך אמת, מתחיל באמת פשוטה וישירה בתחילת התורה. בראשית ברא אלוקים – בראשית, היקום לא קדמון אלא נברא, ברא – זאת אומרת יש בורא ויש נברא, מי ברא את העולם? אלוקים. שלוש מילים קצרות וקולעות שעונות לכל התהיות הפילוסופיות – וזאת בתחילת התורה ולא אחרי הקדמות או קושיות.

No related content found.

השאר תגובה