עיקר הגלות היא בנפש..

רבינו הקדוש כותב כי עיקר הגלות היא בנפש. מכאן אפשר להגיד שהעיקר של הגלות והגאולה היא בנפש ולא ברוח ובנשמה. עוד אפשר לדייק שמכיוון שכתוב "עיקר" משמע שיש גם קצת גלות ברוח.
אפשר גם לראות בברכה הראשונה של תפילת שמונה עשרה – גואל לבני בניהם. רבי נתן מביא בליקוטי הלכות שיש אותך, בנך ובן-בנך שזה נשמה,רוח ונפש – כך יוצא שבברכה הראשונה ב18 הגואל הוא הגואל דווקא של הנפש.
וזה להעלות את המלכות.

No related content found.

השאר תגובה