מה סדר הקרבת הקורבנות של הנשיאים? קורבנות הנשיאים לחודש ניסן.

סדר הקרבת הקורבנות

נחשון בן עמינדב – שבט יהודה – א' בניסן
נתנאל בן צוער – שבט יששכר – ב' בניסן
אליאב בן חלון – שבט זבולון – ג' בניסן
אליצור בן שדיאור – שבט ראובן – ד' בניסן
שלומיאל בן צורישדי – שבט שמעון – ה' בניסן
אליסף בן דעואל – שבט גד – ו' בניסן
אלישמע בן עמיהוד – שבט אפרים – ז' בניסן
גמליאל בן פדהצור – שבט מנשה – ח' בניסן
אבידן בן גדעוני – שבט בנימין – ט' בניסן
אחיעזר בן עמישדי – שבט דן – י' בניסן
פגעיאל בן עכרן – שבט אשר – י"א בניסן
אחירע בן עינן – שבט נפתלי – י"ב בניסן

שבט לוי לא השתתף בחנוכת המשכן. המדרש מספר שאהרון הכהן, נשיא שבט לוי, קינא בנשיאים ולכן אלוהים נתן לו את מצוות הדלקת המנורה, הכתובה מיד אחרי קורבנות הנשיאים, וזו הסיבה לסמיכותם.

מתוך ויקיפדיה

No related content found.

השאר תגובה