מה משמעות השם אושפיזין? מה זה אושפיזין? מה סדר האושפיזין?

האושפיזין הם אורחים בארמית. הכוונה היא הן לאורחים "פיזיים" שמזמינים לסוכה והן לאורחים הרוחניים – שבעת הרועים. בעזרת החיבור לכל אחד מהאושפיזין, כל אחד ביומו אנחנו יכולים להעמיק את האמונה ולהתחבר לאותן המידות שכל אחד מהאושפיזין מייצג.

סדר האושפיזין לפי המנהג הספרדי והחסידי – מבוסס על הספירות

 • ביום הראשון אברהם
 • ביום השני יצחק
 • ביום שלישי יעקב
 • ביום הרביעי משה
 • ביום החמישי אהרן
 • ביום השישי יוסף
 • ביום השביעי דוד

סדר האושפיזין לפי המנהג האשכנזי (לפי סדר הדורות)

 • ביום הראשון אברהם
 • ביום השני יצחק
 • ביום שלישי יעקב
 • ביום הרביעי יוסף
 • ביום החמישי משה
 • ביום השישי אהרן
 • ביום השביעי דודמידות

לכל אחד מהאושפיזין מיוחסת מידה – דהיינו ספירה מן הקבלה. סדר האושפיזין הנהוג לפי המנהג הספרדי ומנהג החסידות משמר את סדר הספירות, ומקביל לשבע הספירות התחתונות. בכל יום מיוחסת חשיבות מיוחדת למידה הקשורה באורח של אותו היום:

 • אברהם – חסד
 • יצחק – גבורה
 • יעקב – תפארת
 • משה – נצח
 • אהרון – הוד
 • יוסף – יסוד
 • דוד – מלכות

3 הספירות העליונות אינן משויכות לאף אחד מהאושפיזין כיוון שהן מוגדרות כספירות 'מוחין', והן קודמות ליישום המעשי.

השאר תגובה