מדוע בודקים בנר שעווה ולא באבוקה? למה לא בודקים באבוקה לקראת פסח?

צריך לבדוק בפסח דווקא בנר יחיד ולא באור שמגיע מנרות קלועים או מאבוקה. הנר היחיד מרכז את האור בנקודה אחת ואילו האבוקה מפזרת את האור.
הגמרא מונה ארבע סיבות לכך שיש לבדוק את החמץ לאור נר בעל פתילה אחת,ולא לאורה של אבוקה, שהיא נר גדול בעל פתילות רבות (כנר הבדלה),או לאור לפיד אש:
א. אפשר לבדוק באמצעות נר גם חורים וסדקים,שאין אפשרות להכניס בהם אבוקה גדולה.
ב. באמצעות נר קל יותר להאיר קדימה מאשר באמצעות אבוקה, שעיקר התועלת באורה הוא לאחוריה.
ג. אדם האוחז אבוקה בידו בתוך ביתו חושש כל העת שמא תאחז האש בבית ובחפצים שבו ותגרום לדליקה. חשש זה ימנע אותו מלשים לב לבדיקה כראוי.
ד. שלהבת הנר היא יציבה ונינוחה, מה שאין כן בשלהבת אבוקה, שהיא מרצדת ומקפצת, ובשל כך אינה מאפשרת הבחנה בפירורי חמץ.
(מתוך אתר דעת)

No related content found.

השאר תגובה