למה עצבות עכשיו? מה קרה?

מה קרה? אנחנו בתוך העולם הזה. כבולים לחומר ולתאוות. מרה שחורה בכל מקום.

מי שפותח חדשות חוטף דלי צונן של מציאות קרה. מציאות לכאורה שאין בה טוב ואין בה אור. מציאות של כאב אינסופי. של נשמות שזועקות בכל העולם – והכל מגיע אליך. ומה לעשות? מה לעשות עם כל הכאב הזה?

אז מה עושים? מחפשים את הטוב. מחפשים את הטוב בכל מה שקורה. מקשיבים לטוב. מעבירים תדר. מעבירים לתדר של הטוב. לתדר שמדבר אל הלב שלך, לתדר של הנשמה שמאירה. שמחפשת כל הזמן להגדיל את הטוב בעולם שלך ובכל העולם. הנשמה שרוצה להאיר לך. לשמח אותך.

אז צריך לפעמים לצאת בכל הכוחות מהתדרים שמנסים להוריד אותך. שמנסים למכור לך חס ושלום סיפור שאין סיכוי שאין תקוה שאין אמת ואהבה. צריך בכל לסגור את המקור אינפורמציה הזה ולהכנס פנימה – ואז לראות דרך העצבות. לתת לה את המקום ולראות דרכה. להעמיק איתה ולראות את הטוב. את הטוב שמסתתר מאחוריה.

No related content found.

השאר תגובה