להאמין בעצמך

מסופר שרבי נחמן אמר לרבי נתן פעם שזה או אמונה או עבודות קשות. רבי נתן תמה על הדבר – אני? לי אין אמונה? ענה לו רבי נחמן שאין לו אמונה בעצמו. ומבואר בשם צדיקים נוספים כר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל: "כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. רוצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו. ושאינו פועל בטל… רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו והשם יתברך מתענג ומשתעשע בע כשעושה רצונו."

הרבה פעמים אנחנו מפחדים מגאווה אבל למעשה, רבי נחמן מסביר שזוהי ענווה פסולה. זה זיוף של ענווה. זאת לא ענווה אמיתית. זה לא מקדם אותנו, זה לא עושה לנו טוב בחיים וזה לא מגדיל את שם השם בעולם.

רבי נחמן ושאר הצדיקים אומרים : תאמין בהשם יתברך ותאמין בעצמך. לא סתם נבראת. אפשר להגיד בצורה אולי מעט קיצונית שמי שלא מאמין בעצמו, בדקות לא מאמין בהשם. כי אם השם ברא אותי – אז זה בטח טוב, אני בטח טוב ואם אני לא מאמין בעצמי, בדקות אני לא מאמין שהשם עשה טוב.

אז צריך כל פעם להתחזק מחדש, לקום מחדש ולהאמין בעצמנו. להאמין שאנחנו טובים. להאמין שאנחנו רוצים לעשות טוב בעולם ולהאמין שאנחנו יכולים לעשות טוב בעולם!

השאר תגובה