כוחה של אהבת אם בלתי מותנית – רבקה ויעקב

מה קורה לילד שאבא שלו אוהב אותו רק בגלל מה שהוא עושה ולא בגלל מי שהוא? ומה קורה לילד שאמא שלו אוהבת אותו, פשוט ללא סיבה?

את התשובות לשאלות אפשר למצוא בפרשת תולדות. בפרשה כתוב ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ולעומת זאת כתוב ורבקה אוהבת את יעקב. מה ההבדל? קריאה מדוקדקת תגלה שיצחק לא אהב אלא היה צריך לבצע פעולה כדי לאהוב ("ויאהב" כתוב ולא כתוב "אהב") ואילו אצל רבקה כתובת שהיא פשוט "אוהבת" את יעקב. וההבדל השני והמשמעותי הוא שכתובה סיבה לאהבת יצחק את עשו – כי ציד בפיו. זוהי אהבה התלויה בדבר. כפי שכתוב – אהבה התלויה בדבר, בטל הדבר בטלה האהבה. לעומת זאת אצל רבקה ויעקב – כתוב שהיא אהבה אותו, ולא מצויינים תנאים.

מכאן אפשר להבין שאם הילד (במקרה הזה עשו הרשע) מרגיש שהאהבה אליו היא מותנית, הוא כל הזמן "בלחץ" לקיים את אותו הדבר שבזכותו הוא אהוב. זה לא משנה אם אתה אמור להיות חכם, יפה, מוצלח, מנומס וכיוב' – אתה צריך לקיים את ה"חוזה" עם אותו האדם שאוהב אותך ואתה כל הזמן בלחץ שאם לרגע תרפה, אם לרגע תהיה אמיתי כמו שאתה – לא יאהבו אותך יותר. זאת התחושה שעשו מסתובב איתה וזה מביא אותו לניתוק קיצוני ואכזרי בין ההתנהגות שלו ליד יצחק, "ילד טוב ירושלים" שואל שאלות שמראות שהוא חכם וצדיק וכשהוא יוצא החוצה לעולם – עובר את כל העבירות בעולם ומתנהג בצורה מזעזעת. לעומת זאת יעקב מרגיש בטוח. יעקב מרגיש את המקום שלו. האהבה אליו לא מותנית ולכן הוא יכול לפעול בלי פחד.

באופן פרדוקסלי – דווקא אותו ילד שקיבל אהבה בלתי מותנית – יכול להתווכח בדרכי נועם ולשאול את אמו – כאשר רבקה אמרה לו לקבל את הברכה במקום עשו הוא לא הלך ישר ועשה את זה אלא שאל וחקר וגילה את פחדיו ואילו עשו תמיד מסתתר מפני יצחק ומסתיר את מעשיו. לכאורה זה כיבוד אב מושלם אבל מאחורי זה – בעצם זה מסכת של שקרים. הוא אומר בליבו שכאשר יתמו ימי אבל אביו – אז ירצח את יעקב. האם זה כיבוד אב?! תמות ואחרי זה כשלא תהיה באזור אז אהרוג את הבן שלך.

השאר תגובה