חנוכה – הולך ומוסיף או פוחת והולך?

למה בית שמאי אמרו שצריך להתחיל עם כל הנרות וכל יום להוריד נר? ולמה בית הילל אמרו שלהפך – כמו שאנחנו נוהגים, מתחילים עם נר אחר ומוסיפים כל יום?

יש הרבה תשובות והסברים ודרושים בנושא – אחד הדברים שקראתי פעם בשפת אמת שיש שתי דרכים להלחם ברע – הדרך של לתת לו מכת אור, מכת אש – הדרך של בית שמאי ולשרוף את כל הרע כבר ביום הראשון ואז ללכת ולפחות ולהשתלב בתוך החיים.

ויש את הדרך של בית הלל – הדרך שלהם היא להוסיף טוב, להוסיף אור. להלחם ברע לא על ידי תקיפה ישירה שלו אלא על ידי הוספת הטוב בעולם. תוספת אור. תוספת הארה.

שנזכה לקחת את האורות הרוחניים של חנוכה ולהפיץ אותם בחיינו ובחיי כל הסובבים אותנו!

No related content found.

תגובה אחת

 1. מאיר ב- 22 בדצמבר 2011 בשעה 5:18

  התשובה מאוד פשוטה
  חסר עוד דבר קטן ,לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי (על פי האר"י)
  יוצא שלעתיד לבוא עת בוא האור הגדול (אור חדש על ציון תאיר ) האור כבר יהיה קיים כבר ביום הראשון של חנוכה (יום ראשון בחינת בכור ) ואז לפי בית שמאי 8 נרות ביום ראשון והולך ופוחת כי אור הנר מתבטל לאור החדש וזה זכר לחנוכה שלפני , ביאת משיח , ואור הנרות הולך ופוחת .
  אלה (דברי בית הלל ) ואלה (דברי בית שמאי ) דברי אלוקיים חיים ואין חילוק
  וכל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים.

השאר תגובה