זמן אמת – איך לפעול בזמן אמת?

אחת הבעיות שלנו לפעול בזמן אמת היא ההתניות שלנו מהפעולה בעבר. אנחנו רגילים לפעול בצורה מסויימת ולכן אם משהו בסיטואציה משתנה ולא מתאים לצורת הפעילות שאנחנו רגילים אליה – אנחנו יכולים לקפוא במקומנו או לקפוץ ולעשות פעולה שהרבה פעמים היא לא אחראית ונוכל להצטער עליה בעתיד.

כדי לפעול בזמן אמת אנחנו צריכים להתחיל להתחבר לכל החלקים שלנו. להבין שאנחנו מורכבים גם מחסד אבל גם מדין. גם מחלק מקבל ומבין וגם מחלק שהוא חותך ו"מיישר". אם אנחנו מוכנים לקבל את כל החלקים בתוכנו אנחנו יכולים לפעול טוב יותר בזמן אמת.

תוכן רלוונטי:

  1. הבחירה – הכל פתוח

השאר תגובה