הנועם אלימלך על פרשת השבוע – פרשת תזריע, לעבוד גם מהקטנות וגם מהגדלות שלך

כותב הנועם אלימלך (השבוע היה היורצייט שלו):
"רק שצריך האדם לילך ממדרגה למדרגה דהיינו שמתחילה צריך לתקן מדותיו ואת חטאת נעוריו וזה נקרא בשם נקבות ואחר כך יבא אל הקדושה עליונה הנקרא בשם דוכרא שהוא כלי שלם ומלא בקדושתו יתברך שמו:"
זאת אומרת שבעבודה הפנימית אדם צריך ללכת בצורה מדורגת. גם אם הוא היה רוצה להיות עכשיו צדיק – כמו שהרבה פעמים בעלי תשובה בתחילת הדרך חושבים שהנה, עזבו את העולם החילוני ועכשיו יהפכו לצדיקים בין לילה – הוא צריך לעצור לרגע ולעבוד ולתקן את חטאת נעוריו, צריך לתקן את מידותיו, צריך לעבוד על הנפש. וזה נקרא בשם "נקבות" ורק אז אם יזכה יוכל להמשיך להזדכך ולבוא אל הקדושה העליונה שנקראת "דוכרא" (זכר). זאת אומרת שהדרך אל הקדושה עוברת דרך תיקון הנעורים של האדם…

ועוד הוא מוסיף שם:

"..או יאמר וטמאה שבעת ימים דהנה אף אם יהיה אדם צדיק צריך להכניע עצמו תמיד להסתכל על החסרונות שבו ולעולם לא יהא מלא ממעשיו "
לעולם לא יהיה מלא ממעשיו! למרות שהוא כבר צדיק, אפילו צדיק צריך להכניע את עצמו ולהסתכל לתמיד על החסרונות שבו. בלי לפחד. זאת העבודה. וקל וחומר בנו של.. אנחנו 🙂 ועוד אומר הנועם אלימלך:".. וצריך תמיד לעבוד לו יתברך שמו במדרגות נקבות וזכרות כנ"ל דהיינו שצריך לילך תמיד בקדושה ברוממות אל ולהסתכל בשפלותו:"
זאת אומרת העבודה היא גם להתחבר לנקודה הקדושה ברוממות (הזקן) וגם להסתכל בשפלותו (המקום שהילד מרגיש בו שפל וקטן)

ולסיום:" ..וזהו זכור ושמור בדבור אחד נאמרו דזכור לזכר ושמור לנקבה הם שני המדרגות שייכים לדבור אחד וכנ"ל # ועל ידי זה יזכה שיתן לו השם יתברך דביקות גמור מלמעלה # וזהו יום ליום יביע ע"ד שאמרו חז"ל אין טיפה יורדת מלמעלה אלא אם כן טיפיים עולות מלמטה כנגדן פירוש דהשם יתברך ברוך הוא אין נותן דביקות לאדם מלמעלה אלא אם כן ב' טיפים עולות מלמטה הם ב' מדריגות הנ"ל שעובד בהם בנקבות וזכרות:" זאת אומרת שאם אתה רוצה השפעות מלמעלה אתה צריך השפעה מלמטה, אתה צריך לעשות את העבודה שלך, אתה צריך למעשה לעשות את העבודות שלך – לא לשכוח את הנקודה הטובה שלך, לא לשכוח את הנקודה הקדושה שלך אבל באותו הזמן גם לא לשכוח את הקטנות שלך! לא להתעלם מהחסרונות שלך…

שנזכה בזכות הנועם אלימלך, רבינו הקדוש וכל הצדיקים לקיים את העצות הקדושות ולהתחזק בתורתם.

השאר תגובה