הלכות פסח – קיצור ע"פ פסקי הראשון לציון הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א / הרב ישראל אסולין

ניסן תשע"א

הלכות פסח

על פי פסקי הראשון לציון הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א

 

הכשר כלים

כלים שהשתמשו בהם במשך השנה בחמץ (אפילו פעם אחת) ורוצה להשתמש בהם בפסח, אסור להשתמש בהם מבלי שיכשירם תחילה כדת וכדין, כיוון שהחמץ נבלע בכלים ואינו יוצא מהם אלא על ידי הכשרה. וכפי דרך תשמישו של הכלי במשך השנה כך הוא הכשרו, ש"כבולעו כך פולטו", כלומר, שבאותה הדרך שבלע הכלי את החמץ, באותה דרך גס יפלוט את החמץ שבלוע בו.

 

הגעלה בכלי ראשון- להלן סוגי כלים שהכשרם הוא על ידי הגעלה ב"כלי ראשון",דהינו,שינקה אותם היטב מכל לכלוך, וירתיח סיר גדול על האש(או קומקום חשמלי) ובשעה שהמים רותחים יכניס לתוכם את הכלים:

חצובה-הברזלים שמניחים עליהם את הסירים בשעת הבישול על האש(כמו כן יגעיל את המבערים)ידיות הכלים (לאחר שפירקם), מחבת, מייחם(שחימם על גביו מאכל חמץ), מצקת, סירים (אלומיניום או נירוסטה. ובסיר לחץ יש להגעיל גם את הגומי שבכיסוי הסיר לאחר ניקוי), סכינים.

 

עירוי מכלי ראשון להלן סוגי כלים שהכשרם הוא על ידי "עירוי מכלי ראשון", דהינו, שינקה  אותם היטב, וישפוך עליהם מים רותחים מכלי ראשון (כלומר מסיר שעל האש, או מקומקום חשמלי): בקבוק תינוק (מפלסטיק) כיור (לחומרא), פלאטה חשמלית (או שידליק אותה לשעה קלה.וטוב לצפותה בנייר כסף) צלחות מפלסטיק, שיש המטבח (לחומרא).

 

כלי שני כפות ומזלגות הכשרם על ידי הגעלה ב"כלי שני" דהינו שישפוך מים רותחים מכלי ראשון שעל האש אל תוך כלי אחר, ויכניס לתוך אותו הכלי את הכפות  ואת המזלגות.

 

שטיפה להלן סוגי כלים שהכשרם הוא על ידי שינקה אותם היטב וישטפם במים צוננים מן החמץ המצוי בהם:

ארגז לחם,יעה,כד פלסטיק להחזקת שקיות חלב,כוסות לקידוש ולשתיה קרה,כלי זכוכית למינהם (וראה עוד להלן),כלי לנטילת ידיים,כסאות,מאפרה,מברשת שיניים(וטוב לקנות חדשה)מגש למאכלים,מטאטא,מלחי,מקרר חשמלי,משקל לאוכל,מתלה לכלים ולסכו"ם, סודה סטרים, פותחן, פח אשפה, צידנית, צעצועים ועגלות ילדים (וינקה היטב בין החריצים)שולחן אכילה, שיניים תותבות (וטוב לערות עליהן מים רותחים מכלי ראשון). [ויש לבדוק שאין חמץ בכיסי הבגדים והתיקים של הילדים. ספרים-אינם צריכים בדיקה מחמץ. ואם הם באים במגע עם חמץ, כגון: ברכונים של ברכת המזון, זמירות שבת, ספרי ילדים, יבדקם מחשש חמץ בין הדפים. ואם קשה הדבר, יצניעם יחד עם כלי החמץ וישתמש באחרים.

 

כלי חרס- צלחות העשויות מחרס (פורצלן,פרפורי,)או מצופות בחרס,או עשויות מתערובת חרס, אם השתמש בהן במאכלי חמץ חמים (אפילן פעם אחת), אין מועיל להם הכשר כלל. ואם השתמש בהם לדברים צוננים בלבד,די להם בשטיפה במים.

 

כלי זכוכית כלי זכוכית לכל סוגיהם השונים (דורלקס,פיירקס,אקרופול וכו'.וכן כלי קריסטל), למנהג הספרדים הכשרם הוא על ידי שינקה אותם וישטפם במים מחמץ שדבוק בהם, שכלי זכוכית אינם בולעים ואינם פולטים כלל. והוא הדין בזה לעניין בשר וחלב. (ואם הם נקיים אינם צריכים הכשר כלל). והאשכנזים נוהגים בכלי זכוכית כדין כלי חרס, אך מכל מקום גם הם יכולים להקל להכשיר כלי זכוכית במים רותחים בכלי ראשון (וטוב שיגעילו שלוש פעמים. ולא ישטפום במים צוננים כי על ידי כך יתפוצצו). [וכל זה לענין פסח, אך לעניין בשר וחלב אף למנהג האשכנזים אפשר להשתמש בכלי זכוכית לבשר ולחלב בזה אחר זה.(הליכות עולם ח"א עמ' רפה.)

 

תבנית אפיה תבנית אפיה, סיר של עוגה או פשטידה, מחבת טפלון, אין אפשרות להכשירם לפסח, וצריך לקנות חדשים.

 

מדיח כלים ינקה אותו היטב, ואחר כך יפעיל אותו כשהוא ריק ללא כלים על פעולת הרתחה עם חומרי ניקוי.

 

מיקרוגל יש לנקות היטב, ואחר כך יניח בו קערה עם אמה (אך אקנומיקה גורמת לקלקול) ויפעיל את המכשיר במשך כמה דקות (כשמונה דקות) כדי שירתחו המים שבקערה ויתפזרו האדים בכל חלל המיקרוגל. (וכן יש לנהוג כשרוצים להכשיר המיקרוגל משימוש בשר לחלב, ולהיפך). והרוצה להחמיר יעשה בדרך הנ"ל, וישתמש במיקרוגל בפסח באופן שיניח את המאכל שרוצה לחמם בתוך שקית או קופסה סגורה.

 

תנור אפיה יש לנקותו היטב עד כמה שאפשר משיירי המאכל והזיעה שנצטברו בדפנותיו, וימנע מלהשתמש בו במשך עשרים וארבע שעות (ובדיעבד שניקה ולא המתין 24 שעות, אין לחוש. (ועי' שו"ת תפלה למשה ח"ב סי' ט ). ואחר כך ידליק את התנור במידת החום הגבוהה ביותר למשך כ-50 דקות.

 

כלים שבישל בהם חמץ ואינו מכשירם לפסח, יש להניחם במקום מוצנע בארון, שלא יבא להשתמש בהם בטעות מחמת ההרגל.

 

אם בטעות בשלו בפסח בסיר או במחבת של חמץ, אם עברו עשרים וארבע שעות מאז שהשתמשו בהם לאחרונה בחמץ, בדיעבד אין התבשיל נאסר באכילה.

 

כשרות המאכלים

קטניות- אורז וכל מיני קטניות (אפונה, חומוס ,שעועית, פול,עדשים וכדומה),למנהג הספרדים מותרים באכילה בפסח, ובלבד שיזהרו לברור אותם היטב שלא ימצאו בהם חיטים. ונכון לבדוק את האורז שלוש פעמים. והאשכנזים נוהגים איסור באכילת קטניות. ואישה אשכנזייה שנישאת לספרדי רשאית לאכול אורז ומיני קטניות.

שימורים- מוצרים שבקופסאות שימורים סגורות, שנעשו קודם פסח, ואין בהם חשש תערובת חמץ כלל, אלא שלא הקפידו לשמרם באופן מיוחד שיהיו כשרים לפסח, למנהג הספרדים מותרים באכילה בפסח. והאשכנזים מחמירים בזה. ומה טוב שגם הספרדים יחמירו בזה אם אפשר.

סוכר- סוכר ,מלח ותה, הנמכרים באריזות מיוחדות, מותר להשתמש בהם בפסח, אף שאין עליהם הכשר מיוחד לפסח, מפני שאין דרך לערב בהם חמץ.

 

פיצוחים, תאנים, תבלינים – יש להיזהר שלא לקנות בפסח פיצוחים קלויים מבלי שיש כשרות קפדנית על החנות, משום שמערבים קמח במלח שעליהם. וכן יש להיזהר שלא לקנות תאנים מיובשות, משום שדרך לערבב קמח בסוכר שעליהן (אבל בשאר מיני פרות יבשים אין חשש. וכמובן שצריך לבודקם מחשש תולעים). והאשכנזים מחמירים בזה. כמו כן יש להיזהר שלא לקנות תבלינים ללא הכשר לפסח.

 

מצה עשירה- מנהג הספרדים לאכול בפסח עוגיות הנעשות מקמח הנילוש במי פירות וסוכר ללא מים כלל,וזהו הנקרא "מצה עשירה". והאשכנזים נוהגים להחמיר בזה. ומאחר ודרושה הקפדה ומיומנות רבה בדבר, יש לקנות עוגות ועוגיות כאלו אך ורק מן החברות "פפושדו" או "גטניו", אשר הינן תחת השגחתו של הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף שליט"א.

 

כדורים- טבליות וכדורי הרגעה שאין החיך נהנה מהם,מותר להשתמש בהם בפסח אפילו אם יש בהם תערובת עמילן של חיטה. אך סירופ מתוק או טבליות שהחיך נהנה מהם, אסור להשתמש בהם בפסח, אלא אם כן נתברר שנעשו מעמילן של תירס או תפוחי אדמה. ומה טוב לבקש מהרופא שיתן לו תרופות אשר אינן מכילות חמץ.

 

חומרי ניקוי – חומרי ניקוי, סבונים, משחת נעליים, טבק הרחה, תמרוקים ודברי קוסמטיקה לנשים, אינם צריכים הכשר לפסח, מכיוון שאינם ראויים לאכילה, וכן הוא הדין באודם של נשים ומשחות שיניים. אלא שבאלו מאחר ונכנסים לתוך הפה, כדאי שיהיו כשרים לפסח אם אפשר.

 

בירה וכן וויסקי (לכל סוגיהם) הינם חמץ גמור משום שעשויים משעורים.

 

‏2 תגובות

  1. יוני ב- 23 ביולי 2014 בשעה 11:09

    מעניין מה ההלכה לגבי קומקום חשמלי מפלסטיק

השאר תגובה