בהדלקת הנרות יורד אור הגנוז / ע״פ הרב פנחס מקוריץ

״בשם הרב ז״ל, בחנוכה בשעת הדלקת נרות יורד אור הגנוז, ולכך יש לכל אדם לישב אצל הנרות שלו אחר הדלקה כל החצי שעה. ולכך יש ל״ו נרות נגד ל״ו שעות ששימש אור הגנוז לאדם הראשון, והוא האור של ל״ו מסכתות, ולכך יש להשתדל להדליק בשבת ל״ו נרות. ומפני שהאור הגנוז הוא גדול מאוד ואין עוה״ז יכול לסבול אותו, לכך אינו שוהה בחנוכה רק חצי שעה בשעת הדלקת הנרות, אבל בשבת מדליקין הנרות מוקדם כי שבת היא בעצמו אור הגנוז ויכול להשהות הרבה, כמו שאמרו (שבת י,ב) מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו׳ והוא אורו של משח כדאיתא בזוהר (ח״ב ז,ב) שמשיח ייגנז כמה פעמים וכו׳ כי הוא האור הגנוז. (אמרי פנחס שער שבת, יז)

השאר תגובה