אל השם – סיפור חסידי

מספרים על רבי שניאור זלמן זצ"ל- האדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד:

פעם אחת הפסיק רבי זלמן באמצע התפילה ואמר : "איני רוצה בגן-העדן שלך, איני רוצה בעולם הבא שלך, איני רוצה אלא בך בלבד".

כל תפילה חשובה, כל דבר שאדם מבקש הוא חשוב ויקר בעיני השם. עצם התפילה היא התחברות, היא התקשרות, להבין ממי אני מבקש ולא רק מה אני מבקש. אבל הבקשה הגבוהה ביותר היא קירבת השם עצמה. פה כבר יש הפשטה מעבר לחפץ עצמו מעבר לרצון הספציפי עצמו. התעלות מעבר לשכר ולעונש, לטוב ולרע אל עצם הקדושה. האדם מבקש קירבת השם, האדם מבקש את השם וזאת הדבקות הגבוהה ביותר.

כמובן שמשלא לשמה מגיעים ללשמה אבל אומרים בעלי המוסר – שעדיין צריך האדם שידע לפחות לאן הוא רוצה לשאוף לאן הוא רוצה להגיע ואז גם אם הוא בלא לשמה יגיע בעזרת השם ללשמה.

No related content found.

השאר תגובה