שבת חנוכה – על האור של חנוכה ועל האור של שבת ועל איש וביתו…