הרחבת גבול הקדושה בעולם וההתנגדות לכך ע"פ המאור עיניים

כשאדם מרחיב את גבול הקדושה, מנסה להוסיף טוב בעולם, מתעוררים כנגדו כוחות הרע, הכוחות שמנסים לעכב את תוספת הטוב בעולם – הוא חודר למשכנם וכביכול "מגרש אותם" ובונה בית של קדושה וזה מעורר את התנגדותם. כמובן שבעומקם של דברים – ההתנגדות מטרתה התגברות, על ידי זה שהוא מתגבר ומתחזק הוא מוסיף עוד יותר קדושה וכך הרע נהיה כיסא לטוב (כמו יעקב שניצח את שרו של עשיו ולא רק ניצח אלא הכריח אותו לברך אותו. הרע לא רק נוצח אלא העלה ושיבח אותו). בכל אופן בפשטם של דברים הכוחות האלה לא רוצים לאפשר לו להתרחב עם הקדושה ולכן מתנגדים. מה עושים? כפי שרבינו אמר, ישמע בזיונו ידום וישתוק או כמאמר חז"ל "דום לה' והתחולל לו והוא יפיל אותן חללים.." אין מה להלחם בהתנגדות אלא לידום ולעלות לעולמו של השם יתברך, לגג של העולם.

המאור עיניים מסביר את זה בדרך מרתקת על הפסוק בפרשת כי תצא: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך וגו'" – הבית החדש הוא הרחבת הקדושה, המעקה אלו אותם המתנגדים שמעיקים עלייך וההתנגדות יכולה אפילו מתלבשת באנשים קרובים אלייך! (כפי שכתוב בהשמטה, ובתורה ע' ועוד מקומות) מה הפתרון? לעלות לגגיך.

ואלו דברי קודשו: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך גו' הנה איתא בגמרא דגיטין שלח ליה למר עוקבא בני אדם הקמים וכו' שרטט וכתב ליה דום לה' והתחולל לו והוא יפיל אותן חללים כו'.

הענין הוא כי מה שלפעמים מצערים בני אדם לאחד שהוא מחמת הדינים שיש עליו למעלה ומתלבשים בבני אדם למטה לצער אותו כאמור על פסוק (תהלים קי"ח, ז') ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי פי' כי הוא לעזר מה שמתלבשים הדינים למטה בבני אדם כי מזה יוכל לאות מה שלמעלה גם כן כך רצה לומר ואני אראה למעלה בשונאי פי' על ידי שונאים שלמטה והתקנה לזה להעלות את עצמו לבחי' עולם המחשבה ששם אין דינים כמ"ש (שם ה', ה') לא יגורך רע והיינו על ידי ששותק ומקבל את הבא עליו יחיל ודומם ומעלה את מחשבתו כמ"ש דום (שם ל"ז, ז') דום לה' וגו' פי' שיעלה את הדומיה דהיינו המחשבה לה' ואז יפלו חללים פי' הדינים טפלים על ידי דביקות מחשבתו לה' וכמו שהגג הוא עיקר הבית כך המחשבה העיקר באדם וסוככת עליו כי על ידי המחשבה נשמר האדם ויודע להתיישב את עצמו כנודע לכך נקרא המחשבה בשם גג. והנה כשאדם בונה בית מתעוררים הדינים ובפרט בחוץ לארץ כי הן מלאים כל חללי דעלמא כנודע והוא מצמצם את גבולן לכן אמרה התורה:
כי הבנה בית חדש ועשית הוא מלשון תיקון מעקה מלשון מעיקים המעיקים לך תתקנם על ידי שתדבק את עצמך למעלה למקום המחשבה דהיינו לגגיך כאמור ואז אם תדבק את מחשבתך בבורא ב"ה אז כי יפול הנופל ודרשו רז"ל שראוי ליפול כי הדינים ראוים ליפול מז' ימי בראשית כנודע רוצה לומר שיפלו הדינים ממך והבן: " (מאור עיניים, כי תצא)

אישה – עזר או כנגדו?!

כתוב שאשה היא עזר כנגדו. מה זה בדיוק עזר כנגדו?  מפרשים חז"ל שעזר כנגדו זה זכה – עזר , לא זכה – כנגדו. מה כוונת הדברים? האם זה קשור רק בבעל, איך האישה קשורה לזה? איך מתקדמים בזוגיות ובחיים בכלל בעזרת העצה/תובנה הזאת?

לכל אחד יש את מסלול התיקון שלו בחיים. אם האדם רוצה להתקדם באמת, אם האדם רוצה להשתנות באמת, להשתפר באמת – הוא חייב לפגוש את התיקון שלו. הוא חייב לפגוש את המקומות שבהם הוא לא מוצלח. את המקומות הנמוכים, את הנפילות שלו. כלפי חוץ – הוא יכול להראות מושלם. מי מכיר את המצבים הנמוכים שלו? מי מכיר באמת את החולשות שלו?

אשתו.

אשתו היא זאת שמכירה אותו "כמו שהוא באמת". מעבר לפוזה החברתית ואיך דברים מצטיירים מבחוץ. היא כמובן מכירה את היתרונות שלו אבל גם את החסרונות שלו. שוב – ההסתכלות שלנו כאן על החסרונות היא לא הסתכלות שלילית או שיפוטית אלא הסתכלות של בנייה.

ההסתכלות על החסרונות היא הסתכלות עליהם כנקודות של צמיחה. נקודות של גדילה. איפה שאתה כבר גדול, כבר מוצלח – אין הרבה עבודה לעשות, חוץ מלטפח את הכשרונות ולהעמיק בהם. אבל העבודה הרצינית של כל אחד מאיתנו היא במקומות של הנפילות, במקומות האפלים, במקומות הלא מתוקנים.

שם. בחושך. מתבצעת הגדילה האמתית. ושם האשה יודעת בדיוק איפה אתה נמצא. ואומרת לך את זה… התחושה שלך? שהיא כנגדו. אבל האמת? שהיא כעזר.

למעשה העזר כנגדו הם דבר אחד – העזר הוא על ידי ההתנגדות, ההתנגדות לדברים השליליים כדי לתת לאור הנשמה להאיר בך.

אז למה כתוב זכה או לא זכה? פה נכנס הפירוש האישי שלך – האם אתה מבין שהכל לטובתך? האם אתה מבין שבסך הכל – כל מה שקורה אמור להביא אותך לתיקון העמוק שלך? (זה בחינת זכה… זכית להבין את זה!) או שאתה חושב שכל הזמן מנסים לקלקל לך, לחבל לך, לעשות לך רע? (זה בחינת.. לא זכה!! לא זכית להבין איזה מתנה קיבלת.)