תרבות ופנאי

וידאו

תורת איה – מתוך החושך?!

newb |
וידאופרשת השבועתמימותתשובה

וידאו – לא חוזר לפלוגה! פרשת וירא

newb |
אברהם אבינו ישב פתח האוהל. רבי נתן מסביר שככה זה – כדי להכנס לקדושה צריך להמתין ולהאמין ולא להתייאש אלא להמשיך ולרצות. אברהם הצליח כי המשיך והתמיד ולא חזר אחורה. הכוחות השליליים מנסים להרחיק את האדם מהנקודה הפנימית שלו ולהחזיר [...]
התחזקותוידאו

וידאו – למצוא את השם בתוך החושך.

newb |

מאמרים נוספים

חנוכה – אורות האמת, שיעור וידאו

newb |

הכלת הפכים – הקירבה, הריחוק והכאב שביניהם

newb |