פרשת קורח – למה נפערה האדמה? מה הקשר לצדק יסוד עולם?

פסח שני – "חג" ההזדמנויות השניות. מה עושים שכבר אין שום סיכוי? איך יוצאים מזה?!

פרשת אמור – לא להשבר, ולהמשיך לספור!

מהפכת הטוב – סוד הדיבור הטוב


Kosher Videos : video.yehudim.net

הכנה לפסח, איך מתכוננים לליל הסדר? איזו פרספקטיבה נותן לנו סיפור יציאת מצרים? איך יוצאים ממצרים?

שיעור וידאו – הסתר אסתיר

פרשת תרומה – תן לי במבה

רועי פורר – פגישה עם האדריכל

שיעור וידאו לסוכות – ארבעת המינים : לאגוד את כל החלקים שלי

וידאו – כבוד מלכים וכבוד אלוקים, ישמע בזיונו ידום וישתוק? עבודת חודש אלול