בהדלקת הנרות יורד אור הגנוז / ע״פ הרב פנחס מקוריץ

״בשם הרב ז״ל, בחנוכה בשעת הדלקת נרות יורד אור הגנוז, ולכך יש לכל אדם לישב אצל הנרות שלו אחר הדלקה כל החצי שעה. ולכך יש ל״ו נרות נגד ל״ו שעות ששימש אור הגנוז לאדם הראשון, והוא האור של ל״ו מסכתות, ולכך יש להשתדל להדליק בשבת ל״ו נרות. ומפני שהאור הגנוז הוא גדול מאוד ואין עוה״ז יכול לסבול אותו, לכך אינו שוהה בחנוכה רק חצי שעה בשעת הדלקת הנרות, אבל בשבת מדליקין הנרות מוקדם כי שבת היא בעצמו אור הגנוז ויכול להשהות הרבה, כמו שאמרו (שבת י,ב) מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו׳ והוא אורו של משח כדאיתא בזוהר (ח״ב ז,ב) שמשיח ייגנז כמה פעמים וכו׳ כי הוא האור הגנוז. (אמרי פנחס שער שבת, יז)

מי שטרוד בלהוציא – לא מכניס לקירבו..

אומרת הגמרא במסכת חולין: "אידי דטריד למפלט לא בלע" – במילים פשוטות, זה שטרוד בפליטה או הוצאה של דברים שבתוכו , לא בולע לקירבו משהו מבחוץ. הדברים נאמרים בגמרא לגבי כשרות בליעה של איסורים (דם, שחיטה בסכין נוכרית וכיוב').

את המושג הזה "אידי דטריד למפלט לא בלע" אנחנו מוצאים גם על דרך השאלה או דרש בזה שאם אתה טרוד בלהוציא טוב, לא תבלע את הרע שמסביבך. שמעתי את זה בזמנו לגבי רב שמוכן להעביר שיעור במקום שבו המשתתפות לא לבושות באופן צנוע, וההיתר הוא שמכיוון שהוא טרוד בהרצאה ובהוצאת הדברים, הוא לא "בולע" לא סופג לקירבו את הסביבה ואכן אותו הרב בשנייה שנגמרה ההרצאה (שגמר להוציא) – מיד הסתלק מין המקום.

לפיכך הפרשנות היא חיובית, תהיה טרוד בלהוציא טוב מעצמך וכך לא "תבלע רע". תהיה תמיד עסוק בלהוסיף טוב בעולם וכך לא יכנסו לתוכך דברים שליליים או השפעות שליליות.

היום חשבתי על כך שיתכן שאפשר ללמוד עוד משהו. אותו זה שטורח להוציא ולשתף ולהסביר ולדבר כל הזמן – לא מצליח להקשיב לשני ולא יכול לקבל ממנו. מי שטרוד בלהוציא – לא מכניס לקירבו. מי שטרוד בלדבר, לא יכול באותו הזמן באמת לשמוע.

אולי מה שאתה צריך לעשות כרגע זה דווקא להקשיב לשני? אולי במקום להיות טרוד בלהשפיע עליו אתה צריך לעצור לרגע ולהקשיב לו? אם תעצור – לא תהיה טרוד בלהוציא. שימו לב למילים, לא רק מי ש"עסוק בלהוציא" אלא מי ש"טרוד בלהוציא". על דרך הדרש, אל תהיה טרוד בלהוציא! ישמעו אותך גם אחר כך, תקשיב למה שבאמת קורה עכשיו, השני צריך שתדבר? אז תדבר ואם הוא צריך שתקשיב, תקשיב.

כמו כל מאמרי חז"ל ישנם עומקים על גבי עומקים ופירושים על גבי פירושים. מה שחשוב זה לראות איך התורה היא תורת חיים, איך ברגע הזה, בנקודה הזאת שאני עומד מולה אני יכול להעמיק, להתחבר ולהשתפר. בואו ונראה איך אפשר להוסיף טוב בחיים שלנו, הן על ידי דיבורים קדושים איכן שצריך והן על ידי זכירת הצד השני של המטבע: אידי דטריד למפלט לא בלע.

 

סדנת קופסת הכלים של הנפש, 12 מפגשים במודיעין מתחילים 9/12/13

סדנת קופסת הכלים של הנפש. להרשמה 050-9766811
סדנת קופסת הכלים של הנפש. להרשמה 050-9766811

 

מוזמנים ליצור קשר בטלפון 050-9766811 או ranweber@gmail.com לפרטים ולהרשמה.

סדנת היכרות עם כלים לעבודה פנימית לאור תורתו של רבי נחמן מברסלב וגדולי החסידות.

בסדנא נלמד על נקודות רוחניות שרבי נחמן לימד ועל יישום שלהן בנפש האדם ובחיי המעשה.

הסדנא פותחת צוהר לדרך חשיבה חדשה על האתגרים שאנו פוגשים בנפשנו ובסובבים אותנו. רבי נחמן סלל דרך להתעוררות והתחזקות שמעצימה את הטוב הגנוז בתוכנו ומאפשרת לכל אחד ואחת להתחבר לאוצרות האינסופיים הגלומים בכל נקודה בבריאה.

מטרת הסדנה היא יישום הכלים באופן מעשי בחיי היומיום על מנת להעשיר ולהעצים את חיינו.

בין הנושאים בסדנא:

ריפוי הנפש – חיבור כל דבר לשורשו. על תורה ותפילה. על נקודה גדולה וקטנה ומבוא כללי לסדנא ולעבודה פנימית. כבוד אלוקים וכבוד מלכים. עיקר התשובה – ישמע בזיונו ידום וישתוק.

רצון – לחיות עם רצון בוער. להמיס את חומות הייאוש וחוסר האונים. מהו הרצון ומהם החסמים כביכול על הרצון. האם אפשר באמת לחסום את הרצון שלנו? גילוי הרצונות הפנימיים שלנו, בירורם ורתימתם לתכלית האמיתית שלנו. מה אני באמת רוצה?

התבודדות – אחד הכלים הפנימיים החזקים והמפורסמים ביותר שרבי נחמן הוריש לנו, נקודת ההתבודדות. מהי ההתבודדות? מה חשיבות ההתבודדות היומית? נפשי יצאה בדברו – להוציא את הרצונות, להתחבר ולהתבודד.

כח המדמה – מציאות וחוויה אישית, בירור כח המדמה. על קליפות, הסתרות ודמיונות – ואיך זה קשור עמוק לנפש שלנו.

תנועה בנפש – רצוא ושוב בנפש האדם, עליות וירידות – לכתחילה או בדיעבד? עד כמה חשוב לדעת איפה אנחנו נמצאים בתוך הנפש. אלסטיות של הנפש וחוסר אלסטיות – הקבעונות.

אמת ואמת לאמיתה – להודות באמת, במקום שבו אני נמצא. מהי אמת לאמיתה? האם האמת שאנחנו מכירים היא האמת לאמיתה?

אמונה – הכל לטובה, האומנם? איך להתחבר לנקודת האמונה וההשתוות, כל מה שעושה השם הוא לטובה. התחברות לדעת העליונה והיישום בתוך חיי המעשה שלנו. או אמונה או עבודות קשות/כח המושך.

אהבה – איך מוצאים אהבה בתוכנו? על אהבות נפולות ועל תיקון האהבה. לאהוב את עצמו עם השם יתברך. אהבה = הבסיס לחיים.

מראים לו התרחקות – זוגיות אמיתית.

חיפוש ומציאת הטוב – תורת "אזמרה", להוסיף מעט טוב ו- תורת "איה", האור האינסופי בתוך החושך המוחלט.

קשר עם הצדיק – למה צריכים קשר עם צדיקים? איך הקשר עם הצדיקים משנה את עבודת השם ואת העבודה הפנימית של האדם? זיכרון. נקודת החבר.

שמחה – שמחה היא רפואת הנפש. שלמות השמחה בפגישה עם הנקודות הקטנות והכאובות. 23 שעות התחזקות בשמחה ושעה של לב נשבר.

מהם חידושי תורה באמת?

כתוב בעצות המבוארות (תלמוד תורה, מז):

״מי שזכה לחדש חידושי תורה, הינו שזוכה להבין באורים ופרושים אמיתיים המסוגלים לחדש ולעורר אנשים ליראת השם וקיום התורה, באורים ופרושים כאלו המכונים חידושי תורה, כי הם מסוגלים לחדש אנשים ולעוררם לעבודת השם יתברך, שזה העיקר.״

זאת אומרת שחידושי תורה זאת ההתחדשות של אנשים ששומעים את התורה! החידושי תורה מחדשים ומעוררים את השומעים ומקרבים אותם לעבודת השם יתברך. זאת תורה שמחזקת ומקרבת ולא תורה שחס ושלום מקררת או מרחיקה. זאת לא תורה מנותקת אלא תורת חיים שהאדם ששומע אותה מתחזק ומתחבר.

ועוד הוא מוסיף: ״ואם האדם שמבין את הבאורים וחידושי התורה מלמד אותם לאחרים באמת לשם שמים שלא לשם כבוד ממון וכיוצא באלה רק על מנת לעורר לבם ליראת השם וקיום התורה צריך להאמין גם בעצמו הינו שיאמין שיש להשם יתברך שעשועים גדולים מחידושי תורתו.״

דווקא אותו אחד שעושה את הדברים באמת בשביל השומעים, שבאמת רוצה לעורר את ליבם ליראת השם ולא עושה את הדברים עבור כסף וכבוד – הוא צריך להתחזק בעצמו ולהאמין בעצמו. כשאדם מנותק ורק רוצה כבוד וכח – אז קל לו כביכול להאמין בעצמו ודווקא אותו אחד שהוא מבוטל ועושה לשם שמים יכול חס ושלום לזלזל בעצמו ולחשוב שהשם לא רוצה בו ואומר כאן שדווקא להפך! שיתחזק ויאמין בעצמו וידע שלהשם יתברך יש שעשועים גדולים מחידושי תורתו ומעשיו רצויים.

ומסיים: ״וצריך להתחזק ולכתוב את באורי התורה והפרושים האמתיים שהשם יתברך זיכהו למצוא בתורה הקדושה, עד שמחידושים אלו יצאו ספרים קדושים, ועל ידי זה נמתקים כל מיני דינים שבעולם. היינו על ידי שאנשים שילמדו את הספרים האלו, יתעוררו ליראת השם ולקיום התורה, על ידי זה יתבטלו מן העולם יסורים וצרות ויבואו לעולם ישועות וחסדים.״

ואז בעזרת השם יוכל גם לכתוב את הדברים ולהפיץ אותם הלאה כדי שההתעוררות וההתחזקות לא תשאר בקרב השומעים במעגל הקרוב אליו אלא יוכלו להגיע לכל עם ישראל למען יטיב ויחזק את כל אחינו בני ישראל. אמן ואמן.

חדש! בימי שלישי באיזור מודיעין – ליקוטי מוהר״ן עם רן ובר

מידי שבוע בימי שלישי שעה 20:30 במבוא חורון לימוד ליקוטי מוהר״ן לגברים בחבורה עם רן ובר.
מוזמנים בשמחה, ללא עלות. מתאים גם למתחילים וגם למתקדמים..

פרטים אלונה 050-9766811
רן 054-6510672

רן