מקומה של האש – סיפור חסידי

שאל מישהו את המגיד ממזריץ' : "היכן נוטלים התלהבות להשם יתברך?"

השיב: "מי שצריך לאש – יחפש באפר!"

No related content found.


באותו עניין:


השאר תגובה