Home / סדנת שקוף : חומרי עזר

סדנת שקוף : חומרי עזר

רצון – חלק א'

רבי נחמן מלמד שהכוח הכי מרכזי בנשמה, כמעט אפשר לומר, הנשמה עצמה- זהו כוח הרצון. הנשמה ירדה לעולם כדי לבחור בטוב ובחירה אמיתית היא רק מתוך רצון חופשי. יתירה מזו, כל כוח אחר באדם, אפשר לדכא ולמנוע, אבל כוח הרצון החופשי לעולם, גם אם אין אפשרות לעשות מה שרוצים, תמיד ...

Read More »