Home / פרשת השבוע (page 7)

פרשת השבוע

תיבת נח מול תיבתו של משה

גם נח וגם משה רבינו נכנסו לתיבה. נח בדעת ומשה הושם בתיבה ללא דעת. שניהם ניצלו ממוות במים על ידי התיבה. תיבת נח שימשה כמסתור ותיבתו של משה גם היוותה העילה לכך שבת פרעה תרחם עליו ותקח אותה לתוך הארמון – למעשה בעקבות תיבתו של משה, הוא מגיע לתוך ארמון ...

Read More »

לך לך – סוד ההתחדשות התמידית! איך להתחדש כל הזמן? איך לא להיות מקובע? איך לצאת מההרגלים?

בפרשת לך לך מגלים לנו את אחד הסודות הגדולים – אתה רוצה להתקדם? אתה רוצה להעמיק? אתה רוצה להתחדש? אתה רוצה לצאת מהקבעונות? מהשעמום והדכאון? אז.. לך לך! פשוט תתחיל להזיז את עצמך, פשוט תתחיל להתנועע. אבל אני לא יודע לאן! אתה מוחה. לא משנה. תתחיל לזוז. תגלה את המטרות ...

Read More »

פרשת לך לך – צא צא מהתיבה

רגע אחד.. נח כבר יצא מהתיבה לא? כמו שאומרים – הרבה פעמים נח יצא מהתיבה אבל התיבה עדיין לא יצאה מנח. וגם אם כבר לא קוראים לו נח אבל בעקרון – אנחנו צריכים לצאת מההרגלים, אנחנו צריכים לצאת מהקבעון, אנחנו צריכים לצאת מהמוכר. לך לך – כבר אמרנו? אומר רש"י ...

Read More »

פרשת השבוע נח – לעשות מה ש.. נח ?!

כותב רש"י הקדוש שיש המפרשים את "נח איש צדיק תמים בדורותיו" לשבח וישנם המפרשים לגנאי. ההסבר הפשוט הוא שמדובר על המילה – בדורותיו. האם הוא צדיק בגלל שהוא בדור של רשעים, ואם היה בדור של צדיקים היה נחשב לכלום? (כפי שרש"י אומר בדורו של אברהם אבינו) או האם עצם זה ...

Read More »

זוגיות וקדושה בפרשת נח – פרשת השבוע

כשהתורה הקדושה מספרת לנו על נח, היא מספרת לנו שהוא היה צדיק. ולא סתם צדיק אלא צדיק תמים. המפרשים השונים נחלקים בנקודת – בדורותיו. האם זוהי מעלה – האם אנו דנים את נח לשבח בכך שהיה צדיק תמים בדורותיו, דווקא בדור שלו היה צדיק? או האם אנו דורשים את זה ...

Read More »

פרשת בראשית – א-מ-ת, סוף תוך וראש!

בראשית ברא אלוקים… סופי תיבות א-מ-ת (בסדר שונה) כך כותב בעל הטורים ורבי נתן מפרש ומוסיף על זה שהאמת היא העיקר. היא הדבר הבסיסי והעיקרי. האמת היא הבריח התיכון שעובר בין אותיות הא"ב – מתחילים באלף, מסיימים בתף ובדרך? באמצע יש את המם. האמת חובקת ומחברת את כל האותיות. על ...

Read More »